سامانه شکایات و پیشنهادات چاکلز

توضيحات

  • کاربر گرامی شما می توانید شکایات و پیشنهادات خود را ثبت نمایید.
  • پس از ثبت، کد پیگیری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  • شما می توانید از طریق کد پیگیری وضعیت شکایت یا پیشنهاد خود را مشاهده نمایید.

ثبت شکایات و پیشنهادات

تصویر کدامنیتی

پیگیری شکایات و پیشنهادات

تصویر کدامنیتی